Menu
P

Veiligheid 

 

Veiligheid is een belangrijk issue voor werkgevers, toch zijn er jaarlijks nog vele bedrijfsongevallen.
De statistieken wijzen uit dat tot een leeftijd van 40 jaar het percentage ongevallen oploopt waarbij SEH vereist is. 

Om die reden is het management niet alleen verplicht een Arbo- en veiligheidsbeleid op te stellen maar zal daar ook actief mee om moeten gaan en uitdragen naar alle medewerkers binnen het bedrijf. Alleen op deze wijze zal het een collectieve verantwoordelijkheid worden voor alle medewerkers.

Voorlichting en instructie is van cruciaal belang, ook voor die mensen die reeds in het bezit zijn van een certificaat, elk bedrijf kent een andere specifieke situatie. De direct leidinggevenden zijn op hun beurt verantwoordelijk als toezichthouder op het te voeren Arbobeleid. Het blijft dus niet alleen bij het nemen van veiligheidsmaatregelen en zorg dragen voor een veilige werkplek.

Doormiddel van het actief betrekken van alle medewerkers bij het organiseren en invoeren van het Arbo- en veiligheidsbeleid zal het bedrijf zichtbaar profiteren. 

Om de aandacht van werknemers vast te houden, bij verschillende risicovolle werkzaamheden, hebben wij de checkpas ontwikkeld. De checkpas draagt men altijd bij zich als handig hulpmiddel en geeft aan waar werknemers op moeten letten tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.

 

Meer: